flui-ID SERVICES

BLIJF IN CONTROL OVER UW SLANGASSEMBLAGES EN HYDRAULIEKCOMPONENTEN

flui-ID is een Hose Management Programma dat verder gaat dan alleen inspectie-activiteiten. Het volledige programma bestaat uit een uitgebreide strategie voor beheer en dienstverlening.

Met flui-ID helpen wij u bij het opzetten en/of optimaliseren van uw onderhoudsstrategie.

FLUI-ID SERVICES:

 

INVENTARISATIE EN INSPECTIE VAN SLANGEN

Onze gecertificeerde technici inspecteren uw slangassemblages en zoeken naar symptomen van slijtage zoals scheuren, zichtbaar vlechtwerk, lekken en knikken. Deze Certified Hose Inspectors zijn getraind en gecertificeerd door Manuli Hydraulics - de fabrikant - en werken volgens de normen en specificaties die in deze wereld worden gevraagd.

Na het inspectieproces wordt een gedetailleerd rapport opgesteld om u een volledig overzicht te geven van de staat van de slangen en de locaties.

 

PREVENTIEF ONDERHOUD

Risico's kunnen worden beperkt door onder meer te werken met een periodiek inspectieprogramma of met preventief-onderhoudscycli. In geval van preventief onderhoud valt stilstand in te plannen en wordt de kans op ongewenste downtime gereduceerd.

Wanneer een overzicht ontbreekt van de aanwezige slangassemblages in uw hogedrukinstallatie of -systeem, verzorgen onze monteurs het in- en opmeten van de assemblages.

 

RISK BASED INSPECTION (RBI)

Inspectie van hydrauliekslangen en andere flexibele delen van een hogedrukinstallatie of -systeem geeft helder zicht op de aanwezige risico's binnen dat systeem. RBI is een methode waarbij deze risico's gereduceerd kunnen worden.

Onderzoeken en risico’s inschatten
Fluiconnecto levert na een eerste inspectie op locatie een risico-analyse en advies. De staat van de hydrauliekslangen is in kaart gebracht en op basis van het risico per slang/inbouwsituatie volgt het advies. Op basis van dit advies kunt u zelf aan de slag of verzorgt Fluiconnecto de uitvoering.

Duurzame oplossingen
Met het aanbieden van Risk Based Inspection speelt Fluiconnecto met haar Service on-Site dienstverlening in op de toenemende vraag naar risicobeperking en duurzame oplossingen.

Een schip, voertuig of systeem dat uitvalt kan grote gevolgen hebben voor veiligheid, milieu of de gezondheid van mensen. Het voorkomen van risico's is daarom prioriteit. In het kader van duurzaam ondernemen (mvo) is inspectie + preventief en correctief onderhoud van groot belang.

 

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)

Door een Service Level Agreement (SLA) met Fluiconnecto overeen te komen werkt u aan een optimale beschikbaarheid van uw hydrauliekinstallatie, voertuig of vloot. Dit resulteert in het terugbrengen van risico's, zowel voor mens, milieu als bedrijfsvoering.

 Speerpunten bij de SLA zijn steeds: Health, Safety, Environment en Quality en continuïteit van de bedrijfsvoering.

 

ZO PAKKEN WE HET AAN

 

GECERTIFICEERDE TECHNICI

Fluiconnecto technici zijn Certified Hose Inspectors die rechtstreeks door de fabrikant zijn opgeleid en gecertificeerd.

De certificaten van onze technici:

 • SSIC - Shipyard Safety Instruction Course
 • SOC - Safety Operation Course
 • BOSIET
 • VCA
 • Off Shore Medical Certificate

 

LABELEN (tagging)

Tijdens het inspectieproces labelen (“taggen”) we uw slangen met een uniek ID dat in onze cloud-based database gekoppeld zal worden aan een volledige beschrijving van de slangassemblages. Met dit ID bestelt u vervangende slangen op een snelle en eenvoudige manier - zonder extra technische kennis!

 

ONDERHOUDSPLAN / GEPLAND ONDERHOUD

Op basis van het inspectieresultaat wordt een onderhoudsplan opgesteld voor elke slangassemblage of hydrauliek-component (assets). Het plan specificeert de inspectie-intervallen (om de stand van zaken te controleren) of geeft de data voor vervanging aan.

In overleg verzorgen wij het onderhoud met behulp van onze Service on-Site.

 

CLOUD & ATTENDERINGSSYSTEEM

Alle informatie die tijdens inspectie is verzameld, is beschikbaar in ons cloud-based flui-ID systeem, waar u kunt:

 • bladeren door een lijst met alle beschikbare slangen en andere assets
 • nagaan wat de locatie is van iedere asset
 • zien welke slangen en assets aandacht vereisen

 

TRACEERBAARHEID

Met het flui-ID systeem krijgt u toegang tot een volledige en up-to-date database met 24/7/365 wereldwijd beschikbare informatie.

Elke slangassemblage heeft een individueel ID ten behoeve van de traceerbaarheid:

 • locatie
 • machine
 • toepassing
 • historie van de slangassemblages

 

Neem contact op met ons hoofdkantoor voor meer vrijblijvende informatie over onze flui-ID services.